Formularz rejestracyjny

Uczniowie szkół i studenci

RENEX Sp. z o.o. Sp.K. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. RENEX Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez RENEX w celu podjęcia przez firmę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług RENEX Sp. z o.o. Sp.K. , a także produktów i usług podmiotów współpracujących z firmą. RENEX Sp. z o.o. Sp.K. informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Copyright © 2019 Renex Sp. z o.o. Sp.k. All rights reserved.

Copyright © 2019 Renex Sp. z o.o. Sp.k.
All rights reserved.